Smøreoljer / Tilsetninger / Oljer

Levert i kanner eller fat

T&D

Tilsettes anerkjent mineralolje, også hydraulikkolje

T&D tilsetning er særlig gunstig for hardt belastede lagre, snekker, veksler, overføringer og gear. Beskytter alle deler i hydrauliske systemer, spesielt stempelstenger, pakninger og hydrauliske pumper.

B I

Olje-konsentrat

B I reduserer friksjon og styrker belastningsevnen i for eksempel forbrenningsmotorer, kompressorer, sentralsmøreanlegg, stenknusere, møller og så videre. B I tilsettes den anbefalte smøreolje med 10 – 20 %. Driftstemperaturen reduseres og det oppstår en kraftig smørefilm som motstår høye temperaturer og trykk og gir forlenget levetid til kostbart materiell.

B II

Olje-stabilisator

Holder oljen stabil ved høye temperaturer. Opprettholder oljetrykket og forhindrer kompresjonstap. Blandingsforhold 10 – 20 % i enhver anerkjent mineralolje. Bruk B II i motorer og maskiner med unormalt oljeforbruk eller støynivå.

BGC 7

Gear-konsentrat (opp til +90°C)

Gir en langfibret olje med meget god vedhengsevne. Blandingsforhold: 10 % i den anbefalte olje. BGC 7 egner seg for hardt belastede langsomt gående utveklinger, snekkegear, dreiebenker og eksenterpresser.