Smørefett og spesialfett

Levert i patroner, spann og tønner.

NMG

No melt grease (fra -30°C til +270°C) – NLGI 2

Spesialsmørefett for meget store belastninger og høye arbeidstemperaturer. Beskytter effektivt mot korrosjon, saltvann og kjemikalier. Smelter og drypper ikke selv ved intens varme (opp til +300°C periodisk).

MPG

Universalsmørefett (fra -30°C til +150°C) – NGLI 2

Universalsmørefett på lithiumbasis med forsterket smørefilm og enestående vannavstøtende evne. MPG gir effektiv beskyttelse mot saltvann og kjemikalier. Ypperlig til smøring av kjeder, kule- og glidelagre, tåler høye omdreiningstall.

MGP SOFT

Mykt universalsmørefett (fra -30°C til +150°C) – NLGI 00

Et fantastisk litium-basert universalsmørefett av myk konsistens – tilsvarende NLGI 00. Et ideelt fett for smøring av kule- og glidelagre gjennom sentralsmøre-anlegg hvor gode pumpe-egenskaper er påkrevet. MPG SOFT kan til og med brukes i lukkede reduksjons-gear hvor lekkasje av ordinære smøreoljer er et problem.

N-720

Langfibret klebrig fett – NLGI 1

N-720 er et spesielt sammensatt langfibret fett som motstår slag og høye belastninger. Meget virksomt i kraftoverføringer, tannhjul og til konstruksjonselementer av plast. Uvanlig god adhesjon til kunststoff.

N1-720

Langfibret klebrig fett – NLGI 2

Biral N1-720 er et langfibret klebrig fett som Biral N-720 men med en noe tykkere konsistens. N1-720 er meget velegnet for sakte-gående gear og beskytter mot korrosjon, saltvann og de fleste aggressive kjemikalier.

FIG

Næringsmiddelfett (fra -25°C til +230°C) – NLGI 2

NSF (USDA) N1 godkjent høytemperatur næringsmiddelfett hvor kontakt med mat kan forekomme. Motstår høye trykk og tåler enorm slitasje. Anti-rust og oksidasjonsbestandig kombinert med vannmotstandige kvaliteter, bekjemper vannutvasking. Bruksområder: Mat- og meieriproduksjon, sukker industri, emballasje-maskiner, bryggeri og mineralvannsfabrikker, fiskeforedling etc. Nøytral lukt, ikke giftig.

LTG

Lav-temperatur fett (fra -50°C til +80°C) – NLGI 2

LTG er et smørefett for arktiske forhold. LTG er et spesialfett på lithiumbasis med forsterket film. Fettet beholder en smidig konsistens ned til -50°C og opp til +80°C. Anvendes blant annet til fettsmøring av rulle- og kulelagre, utendørs, snekkerveksler, instrumenter og så videre.