Smøreoljer og fett

* Produktet leveres også som bulk i flytende form

VG *

Flytende fett (opptil +130°C)

Tyntflytende, trenger inn overalt og går over til langfibret fett med ypperlige vedhengsegenskaper. VG gir uvanlig god rustbeskyttelse. Et produkt for «problemsmøring». VG er ikke elektrisk ledende.

VG-HT *

Flytende fett – høye temperaturer (fra -20°C til +270°C)

Et kraftig, flytende smøremiddel som etter kort tid går over til fettkonsistens. Suverent til kjeder, tannhjul, sprøytestøpeverktøy, kopimaskiner, transportbånd, lagre og så videre. Omfattende tester blant annet i Japan viser at VG-HT gir den beste korrosjonsbeskyttelse av samtlige kjente smøremidler. VG-HT gir sikker og effektiv langtidssmøring.

VG-ET

Flytende fett – ekstreme temperaturer (fra -34°C til +200°C)

Et kraftig syntetisk smøremiddel som fra en lettflytende form med utmerket penetrasjonsevne går over til langfibret fettkonsistens med sterk smørefilm og utmerket vedhengsevne. Utmerket langtidssmøring ved høye temperaturer. Ingen koksdannelse.

T&D *

Aerosol (fra -40°C til +200°C)

Presisjonssmøremiddel. Trenger inn overalt selv ved de fineste toleranser. Tåler ekstreme belastninger. Motvirker korrosjon og syreangrep. T&D har et utrolig stort bruksområde. Ypperlig geværolje. En dusj med T&D før montering, hindrer rivninger og letter arbeidet.

JEEP

At kraftig kombinert smøremiddel som også rengjør

Jeep er et vannavstøtende og effektivt universalsmøremiddel med høy kvalitet, som også gir god rustbeskyttelse. Det renser for smuss, forurensning, sot, avleiringer etc. og skaper en meget sterk smørefilm. Et universalsmøremiddel innen industri, maritime formål, og for alle hverdagsformål i hjemmet – biler, verktøy, sykler etc.

PO *

Penetrerende olje

Rustløser, og smøremiddel i ett. Trenger inn overalt. Løsner sammenrustnede deler og forhindrer ny sammenrustning. Utmerkede krype-egenskaper. Meget effektiv.

SG

Silikon-fett (fra -50°C til +200°C)

For smøring av gummi, plast, tre stål og metall. Beskytter mot korrosjon, smører isolerer, impregnerer. Varmestabil og kjemisk nøytra. Bygget opp for å gi best mulig resultat på flest mulig områder.

ANTI SEIZE

(fra -18°C til +1.100°C)

Høytrykksmøremiddel som hindrer fastbrenning og skjæring. Tåler vann og åpen flamme. Hindrer kontakt metall mot metall, beskytter mot galvanisk korrosjon. Brukes på gjenger og skruer for å lette demontering. Letter momenttrykk på bolter – tørker ikke ut. Se også smørepastaen BASC.

SC

Overflaterenser for alle typer metaller og de fleste plasttyper

Vannfortrengene rensevæske for rensning av kontakter elektromotorer, børster, lagre, armatur etc., fjerner oljer og fett og angriper ikke metaller. Fordamper hurtig uten å etterlate noen oljefilm.

ZI-GA

Kald-sink-galvanisering

En-komponents korrosjonshindrende sinkbelegg som gir en elektrokjemisk forbindelse med metall. Stopper korrosjon og gir galvanisk beskyttelse. Benyttes på galvanisk behandlet materiale som har fått skader eller mistet sitt galvaniske lag ved sveising, boring, gjenging etc. På anker og utstyr utsatt for slitasje og saltvann. Stålkonstruksjoner, radiomaster, høyspentmaster, relétårn, koplingsbokser, transformatorer o.l.

MP

Form/maskin-beskyttelse

Biral MP (mould protector) gir en solid korrosjonsbeskyttende film. Har ingen negativ innflytelse på gummi eller plast. Korrosjonsbeskyttelsen er testet av Yamazaki Seiki; resultat: Best. Biral MP beskytter former og nyproduserte deler under lagring og transport.

Smøreoljer / Tilsetninger / Oljer

Levert i kanner eller fat

T&D

Tilsettes anerkjent mineralolje, også hydraulikkolje

T&D tilsetning er særlig gunstig for hardt belastede lagre, snekker, veksler, overføringer og gear. Beskytter alle deler i hydrauliske systemer, spesielt stempelstenger, pakninger og hydrauliske pumper.

B I

Olje-konsentrat

B I reduserer friksjon og styrker belastningsevnen i for eksempel forbrenningsmotorer, kompressorer, sentralsmøreanlegg, stenknusere, møller og så videre. B I tilsettes den anbefalte smøreolje med 10 – 20 %. Driftstemperaturen reduseres og det oppstår en kraftig smørefilm som motstår høye temperaturer og trykk og gir forlenget levetid til kostbart materiell.

B II

Olje-stabilisator

Holder oljen stabil ved høye temperaturer. Opprettholder oljetrykket og forhindrer kompresjonstap. Blandingsforhold 10 – 20 % i enhver anerkjent mineralolje. Bruk B II i motorer og maskiner med unormalt oljeforbruk eller støynivå.

BGC 7

Gear-konsentrat (opp til +90°C)

Gir en langfibret olje med meget god vedhengsevne. Blandingsforhold: 10 % i den anbefalte olje. BGC 7 egner seg for hardt belastede langsomt gående utveklinger, snekkegear, dreiebenker og eksenterpresser.

Smørefett og spesialfett

Levert i patroner, spann og tønner.

MPG

Universalsmørefett (fra -30°C til +150°C) – NGLI 2

Universalsmørefett på lithiumbasis med forsterket smørefilm og enestående vannavstøtende evne. MPG gir effektiv beskyttelse mot saltvann og kjemikalier. Ypperlig til smøring av kjeder, kule- og glidelagre, tåler høye omdreiningstall.

MGP SOFT

Mykt universalsmørefett (fra -30°C til +150°C) – NLGI 00

Et fantastisk litium-basert universalsmørefett av myk konsistens – tilsvarende NLGI 00. Et ideelt fett for smøring av kule- og glidelagre gjennom sentralsmøre-anlegg hvor gode pumpe-egenskaper er påkrevet. MPG SOFT kan til og med brukes i lukkede reduksjons-gear hvor lekkasje av ordinære smøreoljer er et problem.

NMG

No melt grease (fra -30°C til +270°C) – NLGI 2

Spesialsmørefett for meget store belastninger og høye arbeidstemperaturer. Beskytter effektivt mot korrosjon, saltvann og kjemikalier. Smelter og drypper ikke selv ved intens varme (opp til +300°C periodisk).

N-720

Langfibret klebrig fett – NLGI 1

N-720 er et spesielt sammensatt langfibret fett som motstår slag og høye belastninger. Meget virksomt i kraftoverføringer, tannhjul og til konstruksjonselementer av plast. Uvanlig god adhesjon til kunststoff.

N1-720

Langfibret klebrig fett – NLGI 2

Biral N1-720 er et langfibret klebrig fett som Biral N-720 men med en noe tykkere konsistens. N1-720 er meget velegnet for sakte-gående gear og beskytter mot korrosjon, saltvann og de fleste aggressive kjemikalier.

FIG

Næringsmiddelfett (fra -25°C til +230°C) – NLGI 2

NSF (USDA) N1 godkjent høytemperatur næringsmiddelfett hvor kontakt med mat kan forekomme. Motstår høye trykk og tåler enorm slitasje. Anti-rust og oksidasjonsbestandig kombinert med vannmotstandige kvaliteter, bekjemper vannutvasking. Bruksområder: Mat- og meieriproduksjon, sukker industri, emballasje-maskiner, bryggeri og mineralvannsfabrikker, fiskeforedling etc. Nøytral lukt, ikke giftig.

LTG

Lav-temperatur fett (fra -50°C til +80°C) – NLGI 2

LTG er et smørefett for arktiske forhold. LTG er et spesialfett på lithiumbasis med forsterket film. Fettet beholder en smidig konsistens ned til -50°C og opp til +80°C. Anvendes blant annet til fettsmøring av rulle- og kulelagre, utendørs, snekkerveksler, instrumenter og så videre.